Kokeellinen ajattelu: filosofia, taide, kirjoitus

Minkälaisia kokeellisen ajattelun muotoja filosofia ja taide voivat tarjota? Keskusteluissa valotetaan kokeellista ajattelua sekä reaktiona ajattelun historiallisiin kriiseihin että erityisenä suhteena kieleen ja ilmaisuun, uuden luomisena.

Minkälaista oli Christine de Pizanin ironinen kirjoitus ja Søren Kierkegaardin pseudonyymit, joiden avulla nämä ajattelijat kyseenalaistivat aikalaistensa yleisesti hyväksymiä näkemyksiä? Entä voiko “epäsuora kommunikaatio” tarjota vaihtoehdon myös oman aikamme “ohi puhumiselle”? Lisäksi podcasteissa pohditaan kirjallisen ilmaisun prosessia ja tilannetta, jossa aiemmat totuuden ja toden määritelmät liukenevat. Minkälaista on kirjoitus, joka kyseenalaistaa hallitsevia kielen rekisterejä ja hahmottelee vasta tulevaa ilmaisua? Minkälainen on kuvataiteen ja sanallisen ajattelun suhde? Voivatko piirrokset paljastaa meille epäsuorasti jotain sellaista, mikä kielelliseltä ajattelulta jää huomaamatta?

Työpajan järjestivät HARMAA – epäsuora filosofia vastarinnan muotona (Jyväskylän yliopisto), Martta Heikkilän hanke Estetiikan tuolla puolen: taideteoksen käsite nykyhetkellä (Helsingin yliopisto) ja Käytännöllisen fenomenologian keskus Koneen säätiön Kamarissa Helsingissä 9.12.2021. Vieraina ovat Okulovulva-romaanin kirjoittaja, Cixous-kääntäjä Aura Sevón, Lyijyuuma– ja Rikot-romaaneista tunnettu kirjailija Marja Kyllönen, Vuoden kuvittaja 2021 Pauliina Mäkelä sekä Kierkegaard-asiantuntija, filosofi Janne Kylliäinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

c

Lorem ipsum dolor sit amet, unum adhuc graece mea ad. Pri odio quas insolens ne, et mea quem deserunt. Vix ex deserunt torqu atos sea vide quo te summo nusqu.